Mögelsanering

Skydd vid sanering Skydd vid sanering
  • Känner du en konstig lukt i ditt hus?
  •  Var det länge sedan vinden eller krypgrunden inspekterades?
  • Misstänker du mögel i ditt hus?
  • Säger andra att det luktar något? 
Har du svarat ja på någon av dessa frågor? Kontakta oss för en fukt- och mögelkontroll. 

Waterproof är specialiserade på mögelsanering och på att söka och hitta fukt, mikrobiell tillväxt, vitmögel och svartmögel.  

Mögel kan vara svårt att se med blotta ögat därför använder vi oss av olika metoder samt mikorskopering på laboratorium för att fastställa om det finns tillväxt. 


Mikrobiell tillväxt eller synliga  svampar behöver nödvändigtvis inte artbestämmas. Vi anser att det är bättre åtgärda problemet direkt, med en sanering samt att det är lika viktigt att åtgärda orsaken till uppkomsten.  Fukten måste helt enkelt sänkas till under gränsvärden för mikrobiell tillväxt.
 

Mögel- tillväxt på vind
Mögel- tillväxt på vind

Kritiska fuktvärden

Risk för påväxt av mögelsvampar råder om fuktkvoten är högre än 17% eller om RH 75%.
Risk för påväxt av blånadssvampar råder om fuktkvoten är över 18%.
Risk för påväxt av antinomicyter (bakterier) vid RH 85%.
 
 

Waterproof Stockholm saneringsbil Waterproof Stockholm saneringsbil

Waterprooof- Stockholm AB använder flera metoder för att sanera  mikrobiell tillväxt.  Vi avgör alltid från fall till fall, hur och med vad vi ska sanera det som har fått ett angrepp av mögel..

Några Exempel

  • På vindar vid mikrobielltillväxt utför vi mögelsanering med ett oxidationskoncentrat. Arbetet är ett riskarbete i en hälsosammiljö och vid oxidationen använder vi hel mask och helkroppsskydd, fläktar med speciella luftfilter förser teknikern och den som sanerar med "renluft".
  • Fogging en smart effektiv metod att sanera ytor som ej får eller kan bli blöta. Fogging är ett metod där man genererer ett dimmoln som oxiderar och slår ut mögel och sporer 
  • En annan metod är sanering med effektiva ozonaggregat. Ozon slår ut mikrobielltillväxt, kvalster och tar även bort lukter.
  • Alterternativa metoder och bekämpningsmedel beroende på problem och var.

mögelsanering med oxidationskoncentrat

Skydsutrustning vid sanering Skydsutrustning vid sanering

Sanering av mögel, mikrobiellttillväxt, svartmögel vitmögel m fl sorter skall absolut göras när det förekommer i fastigheten. Ibland kan man känna hur det luktar. Normalt har man har bara några få sekunder på sig att känna lukten, därefter tappar man förmågan att känna lukten. Det brukar lukta skarpt,  jordkällare eller unket. Förutom att det luktar illa är det direkt ohälsosamt att inandas gifterna från svartmögel vitmögel eller andra mögelfamiljer och  föroreningarna. Mögel försvinner inte genom att bara tvätta eller ”skrubba bort” det. Man måste ta död på härden och orsaken dvs fukten måste bort annars bildas nytt mögel.

på vindar

Hårt angripna  vindar går att rädda! Den här vinden har blivit hårt drabbad av mögel. I samband med en ombyggnad gjordes en del förändringar, vilka gav uphov till fukthalten på blev mycket hög. På väldigt kort tid,  under 4-6 veckor "exploderade"  mögelangreppet. 

Före 

Före

Efter

Efter

Ozonsanering.

Ozon är en gas som består av tre syreatomer som är livsviktig för naturen och då den ger oss skydd mot UV-strålning (ozonlagret). Eftersom ozon är giftig mot mögelsporer, bakterier och mikroorganismer används den med fördel vid mögelsanering. Ozonet verkar genom att oxidera organiska ämnen och rök. Ozon oxiderar bort luktämnen, mögelsporer samt bakterier och virus. Restprodukten blir som regel enbart koldioxid och vatten.

Kontakta mig

Waterproof Stockholm AB
08-560 431 55
Tekniker 

076 213 21 00