RADON MÄTnING

KAN ANVÄNDAS vid ansökan av radonbidrag

 Mät säkert och enkelt radon med våra radondosor Radtrak²®. Mätningen är också perfekt för dig som ansöker om radonbidrag och behöver en godkänd och ackrediterad radonmätning, antingen i samband med ansökan eller för uppföljning av en radonåtgärd.
Radondosorna skickas direkt hem till dig och du placerar enkelt ut dem själv. Mätningen ska genomföras 2 – 3 månader under perioden 1 oktober till 30 april. Efter mätningen returnerar du dosorna kostnadsfritt till vårt anvisade  laboratorium. Resultatet av mätningen (en ackrediterad rapport), skickas sedan via mail till dig inom ca en vecka. 

Du kan själv välja när och hur en eventuell radonåtgärd ska genomföras.
Du behöver 2 dosor för 1 – 2 våningsplan, 3 dosor för 3 våningsplan o.s.v. I första hand bör dosorna placeras i sovrum och i vardagsrum. Det är alltid bra att mäta med någon extra dosa i de rum där man vistas mycket t ex i barnens sovrum.
Om du i stället vill göra en snabbmätning kan vi utföra på plats och du får en snabb indikation om radon halten.

PRIS 2 st Radon puckar 995:-

Mätning av radonhalt med radon puckar