krypgrunder

Marktäckning

Högkvalitativ marktäckning och ångspärr för krypgrunder. Det P.E.T övertäckta laminatet, dvs den silverfärgade sidan, reflekterar husets och TrygghetsVaktens värmestrålning. Höjer man  temperaturen med 1 grad sänker man den relativa luftfuktigheten med 5%. Den är därför utmärkt i utrymmen där luften står relativt stilla,  som i krypgrunder. Ångspärren är fyrdubbelt laminerad och extremt riv- och draghållfast. Den är därför lämplig som marktäckning i krypgrunder även då grundbotten är stenig. Laminatet är mycket tätt mot radon, fukt, jordbakterier, markväxande mögel och sumpgaser. Den lämpar sig därför mycket väl som täckning av grundbotten i krypgrund eller torpargrund. Förlorar ej effekt av damm etc,

Marktäckning  med reflekterande folie

Mark-isolering

10 mm tjock krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med 2 C°. Ett bra material för att täcka mark och grundmur i krypgrund om huset står på värmetrögt material som t ex singel eller berg. Isoleringen är diffusionstät och kan fungera som en radonbroms. Utmärkt att kombinera med TrygghetsVaktens Armerade marktäckning.