Waterproof är specialiserade på mögel- och fuktproblem i vindar och krypgrunder.
Certifierad installatör, vi arbetar med åtgärdsprogram för att erbjuda bästa möjliga lösning.

Exempel på kunder: Kommuner Danderyd, fastighetsförvaltare, Einar Mattson , fastighetsmäklare, bostadsrättsföreningar och en stor mängd privatkunder.
Vi engagerar oss i ditt projekt och vi vill alltid ha en nära kontakt med dig. 

Waterproof vill bara ha nöjda kunder! 
  Öppet 
må-fre 8.00-16.00
Kontor 08-560 431 55

Telefon säljare/tekniker 
 
076 213 21 00Chatta, frågor/support 
vid "online" (längst ner t.h)

Mögel- och Fuktkontroll

Waterproof är Sponsor till
tv-programmet Sofias änglar

Vi söker efter Säljande/tekniker

Intresserad?
Ring Vd Janne  Gibsten 
076 213 21 00

Inspelning av Sofias Änglar och vi pratar om mögelsanering
Inspelning av Sofias Änglar och vi pratar om mögelsanering
Här är en före bild på vinden som vi sanerarde åt Sofias Änglar

Hyr avfuktare

Borttagning isolering

Sprutisolering

Rivning

TrygghetsVakten är en serie energisnåla avfuktare framtagna för att skydda hus från fukt, lukt, mögel och radon. Oavsett om det är en avfuktare för vind eller krypgrund har vi de tryggaste lösningarna för er.
Wateproof är cerififierad installationspartner för  Trygghetsvakten
Mer information  

Sorbtionsavfuktare
Dry Box X4

Sorbtionsavfuktare 

Dry Box X4 är en avfuktare med mögel index vilket inte alla sorbtionsz fuktare har, d v s den tar även hänsyn till temperaturen vid avfuktning, en utmärkt avfuktare, Dry Box X4 är lämplig för t ex krypgrunder.
Mer information

Trygghetsvakten vind och krypgrund
Dry Box  sorbtions avfuktare
Dry Box sorbtions avfuktare

Mikrobiell tillväxt och mögel kan vara svårt att upptäcka och än svårare att förstå varför det uppkommit. Det kan gå fort när tillväxten sätter fart därav är avdödning viktigt, ett måste är även att få ner luftfuktigheten.

Sanering kan göras på olika sätt. En av de metoder vi använder är sanering genom oxidation s k "blötsanering". En saneringsvätska sprutas/appliceras på ytan och därefter gör vi en mekanisk bearbetning. Metoden är mycket effketiv och ytan blir många gånger som ny. 
Mer information 

SANERing med Fogging

En smidig effektiv metod för sanering av ytor som ej kan blötsaneras. Tekniken bygger på att man fyller utrymmet med en dimma som har oxiderande egenskaper, vilket slår ut mögel och sporer. Dimman kommer att sanera alla ytor som tak, väggar och golv. Efter behandling får/kan man ej beträda området på 24 timmar.
Mer information

loading...

Krypgrund
Uppstigande markfukt är ett stort problem för många hus med krypgrund. Den relativa luftfuktigheten blir många gånger alldeles för hög speciellt under vissa årstider. Därför är det viktigt med en bra marktäckning för att ditt hus inte skall ta skada och att det skall bildas svarmögel eller vitmögel vilketr sker när luftfuktigheten blir eller högre än 75%RF. Vi använder en armerad och folierad marktäckning som reflekterar värmeutstrålningen från blindbotten.
Mer information

Här lägger vi Waterproof Stockholm armerad markfolie i en krypgrund för att förhindra uppstigande markfukt.

Kontakta mig

google188517dd37722bad.html
google32ae4033547df9ff.html
googlec235bcfba5d6d446.html