Vi är specialiserade på mögel- och fuktproblem & certifierad för radon utredningar och åtgärd,
 

Waterproof är Sponsor till
tv-programmet Sofias änglar

Inspelning av Sofias Änglar och vi pratar om mögelsanering
Inspelning av Sofias Änglar och vi pratar om mögelsanering

VÅRA TJÄNSTER

Serviceavtal 

Sorptions avfuktare

TrygghetsVakten är en serie energisnåla avfuktare framtagna för att skydda hus från fukt, lukt, mögel och radon. Oavsett om det är en avfuktare för vind eller krypgrund har vi de tryggaste lösningarna för er.
Wateproof är cerififierad installationspartner för  Trygghetsvakten
Mer information

SorPtionsavfuktare
 

Sorptionsavfuktare avfuktare med mögel index.  Den tar även hänsyn till temperaturen vid avfuktning, en utmärkt avfuktare,  är lämplig för t ex krypgrunder.
Mer information

Trygghetsvakten vind och krypgrunds avfuktare
Adsorptions avfuktare för vindar och krypgrunder

Mikrobielltillväxt och mögel kan vara svårt att upptäcka och än svårare att förstå varför det uppkommit. Det kan gå fort när tillväxten sätter fart därav är avdödning viktigt, ett måste är även att få ner luftfuktigheten.

Sanering kan göras på olika sätt. En av de metoder vi använder är sanering genom oxidation s k "blötsanering". En saneringsvätska sprutas/appliceras på ytan och därefter gör vi en mekanisk bearbetning. Metoden är mycket effketiv och ytan blir många gånger som ny. 
Mer information 

SANERing med Fogging

En smidig effektiv metod för sanering av ytor som ej kan blötsaneras. Tekniken bygger på att man fyller utrymmet med en dimma som har oxiderande egenskaper, vilket slår ut mögel och sporer. Dimman kommer att sanera alla ytor som tak, väggar och golv. Efter behandling får/kan man ej beträda området på 24 timmar.
Mer information

loading...

Marktäckning och markisolering
Uppstigande markfukt är ett stort problem i hus med krypgrund. Generellt tror många att man kan ventilera ut fuktigluft genom att  öppna upp många ventiler, men det förvärrar sannoligt situationen. Den relativ luftfuktigheten blir många gånger alldeles för hög speciellt under vissa årstider. Därför är det viktigt med en bra marktäckning för att ditt hus inte skall ta skada och att det skall bildas mögeleller vilket sker när luftfuktigheten blir eller högre än 75%RF. Vi använder en armerad och folierad marktäckning som reflekterar värmeutstrålningen från blindbotten.
Genom att höja temepraturen sänker luftfuktigheten ett bra sätt är då markisolering. 

Här lägger vi Waterproof Stockholm armerad markfolie i en krypgrund för att förhindra uppstigande markfukt.

Kontakta mig

Kontakt
08-560 431 55
Tekniker 
076 213 21 00
 

google188517dd37722bad.html
google32ae4033547df9ff.html
googlec235bcfba5d6d446.html